Çalışmalar

Çalışmalar

31/08/2016 0 Yazar: fatihkalemci

01) DÖNEMİN TAEK BAŞKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU İLE DAVA AÇILMASI2003 yılındaki “Çernobil Felaketinden sonra gerekli önlemleri almayan zamanın yetkilileri hakkında İstanbul Adliyesinde suç duyurusunda bulunulması ve dava açılması..”

02) TBMM de MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASININ SAĞLANMASI01.08.2004 TBMM Başkanlığına 89 milletvekili imzalı Soru Önergesi- “Kayıp ve zararların tespiti ile sorumluların belirlenmesi” için Meclis Araştırması açılmasını istedik.

03) GERÇEKLEŞTİREN BİLGİLENDİRME PANELİMİZ 2004 yılında İstanbul Ticaret odası meclis salonunda “Çernobil’in etkileri ve hasta hakları” panelimize dernek temsilcileri halk dostu sanatçılarımız ve üst düzeyde bir katılımla gerçekleştirdik.

04) KTÜ-KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN BİLİMSEL ÇARESİZLİK YANITI Bölgemizdeki kanser artışlarına ve kanserden ölümlere ilişkin görüş isteme yazımıza karşılık “KTÜ Onkoloji Konseyi 26. 04. 2004 tarihinde Basın Bildirisi” yayınladı. Bildiride özetle; Türkiye’nin Çernobil Faciasından üçüncü derecede etkilendiği belirtilerek önceki (1986 Çernobil kazası öncesi) yıllara ait kıyas yapılabilecek veriler ile kanser tanı ve tedavi kurumları olmadığını bu nedenle de durumun bilimsel olarak “kanser epidemiyolojisi uzmanlık disiplini” içerisinde araştırılmalıdır görüşünü bildirdi.

05) BİLGİ EDİNME YASASINDAN İLK YARARLANMA28. 04. 2004 Tarih, 3576 sayılı yazısı ile Bilgi edinme yasasında ilk yararlan kurum olarak TAEK-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu İstanbul Küçükçekmece Nükleer Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nden 4982 sayılı Bilgi Edinme hakkı kanununa göre Çernobil felaketinin olumsuz etkileri konusunda gerçek bilgileri içeren cevap yazısı alınmıştır. 06) TAEK-TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMUNUN ÇALIŞMALARA BAŞLAMASIRadyoaktivite ölçümleri, Vücut Sayımı Sistemi ile saha taraması yaptırdık.İstanbul Küçükçekmece Nükleer Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nden alınan cevap yeterli görülmeyerek; Bu kez Ankara TAEK-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yapılan 28.04.2004 tarihli başvurumuza, TAEK 02.05.2004 tarihinde dört sayfa yazıyla cevap verdi. TAEK cevap yazısında; Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yakın işbirliği yapılarak bu bölgede hava toprak su bitki ve gıdalarda radyasyon ve radyoaktivite ölçümleri yapıldığını, ayrıca tüm vücut sayım sistemi kullanılarak bölge insanlarının tarandığını ve bu konuda yapılan ölçüm ve değerlendirmelerin Nisan 1988 tarihli dokümanlarında bulunduğunu belirtmiştir. 19. 01. 1993 tarihinde de Anayasanın iç tüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca. TBMM’de oluşturulan “Çernobil faciasının Türkiye’deki etkilerini araştırmak, Faciayla ilgili gerçekleri ve sorumlularını ortaya çıkarmak, zararların tespiti ve giderilmesi için alınacak önlemleri belirlemek” amacıyla ( 10 / 77. 78. 82. 84 ) Esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu nihai raporunda yayınlandığı cevabını verdi.

06) Radyasyonlu Denilerek Gömülen Çayların Bulunması.

07) DÖNEMİN SANAYİ TİCARET BAKANI CAHİT ARAL İLE TAEK-TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANI A.YÜKSEL ÖZEMRE HAKKINDA “GÖREVİ İHMAL” VE “GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK” SUÇLARIYLA DAVA AÇILMASI. 26. 04. 2004 Tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Federasyonumuz yetkililerince; Hüseyin Ayaz. Volkan Konak. Hikmet Onay. Metin Korkmaz. H.İbrahim Türkyılmaz ve Ayşenur Bahçekapılının imzaladıkları ortak dilekçe ile dönemin Sanayi Ticaret Bakanı Cahit Aral ve TAEK Başkanı A.Yüksel Özemre hakkında Çernobil faciasının bölgemizde yarattığı sonuçlarına ilişkin olarak “görevi ihmal” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlarıyla dava açtılar. Fakat mahkeme; Söz konusu davalılara isnat edilen suçlarla ilgili olarak geçmiş yıllara yönelik bağlantı ve ilinti kurulacak somut nedenler bulunamaması nedeniyle görevsizlik kararı vermiştir.

08) ŞİKÂYET ETTİĞİMİZ YETKİLİLER AKLANDI.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 22. 06. 2004 tarihli kararıyla dönemin TAEK başkanı Ahmet Yüksel Özemre ile ilgili olarak açtığımız davada “Şikâyetin işleme konulmaması” kararını Federasyonumuza bildirdi.

09) 2006 YILINDA ATA’YA ŞİKÂYET TDF Olarak bir heyetle Ankara da falı yet te olan Trabzon dernekleriyle oluşturulan heyetle anıt kabri ziyaret ederek mozoleye çelenk koyarak özel defteri imzaladık.

10) İSTANBUL – TRABZON HATTINDA ÇALIŞMAKanserle ilgili çalışmaları Trabzon’da da takip ettik. KTÜ Farabi Hastanesinin Onkoloji bölümünü ziyaret ettik. Trabzon Bizim Lösemili Çocuklar Derneği, Devlet İstatistik Enstitüsü Trabzon Bölge Müdürlüğü, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, Umut Savaşım Derneği ve Hastane Ziyaretleri Gerçekleştirildi.

11) Fransız AFP Televizyonu Sağlık Programı ile Röportaj

12) TRABZON ve SAMSUN’ da ARAŞTIRMA HASTANELERİ YAPILMASI 2005 yılında “KASTOB’a bağlı Karadeniz İl dernek Başkanları ile birlikte Sayın Sağlık Bakanımız Recep AKDAĞ’ la yaptığımız yoğun görüşmeler sonrası Trabzon Kaşüstü Eğitim ve Araştırma hastanesi ile Samsun 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma hastanelerinin yapılmasına önayak olduk.”

13) SAĞLIK BAKANLIĞI ile TAEK’İN “HANE ve SAHA” TARAMASI YOLUYLA KANSER RİSK FAKTÖRLERİ ARAŞTIRMASI YAPMALARI 2006 yılındaki “Karadeniz Bölgesi Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Araştırması” çalışması yapılmasını, istedik, destek olduk, katkı sunduk. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı ile birlikte yapılmış olan saha çalışması kitap haline getirilerek yayınlandı.

14) ÇERNOBİL’İN YILDÖNÜMÜNDE TAKSİM ATATÜRK ANITINA ÇELENK KONULMASI2007 yılında TDF’na bağlı derneklerimizin üyelerinin katılımıyla Çernobil faciasının yıldönümünde yasal basın açıklaması yaparak Taksim Atatürk Anıtına çelenk koyduk.

15) VE ÖDÜL ALINMASI Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı ile ortak çalışmalarımız nedeniyle Sağlık Bakanımız Sayın Recep AKDAĞ Ankara Hilton Otelinde 01.03.2007 tarihinde düzenlenen Bakanlık etkinliğinde TDF Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Komisyonu Başkanımız Sayın Hüseyin AYAZ’ı ödüllendirdi.

16) *Çernobil’in yıldönümünde İstanbul Boğazında denize çelenk 2009 yılında “TDF’ ye bağlı derneklerin katılımıyla Çernobil faciasının yıldönümünde yasal basın açıklaması ve Karadeniz’e çelenk atma” eylemimizi gerçekleştirdik.

17) HAYAT İLE BARIŞ, KANSER İLE SAVAŞ’ a DEVAM 2010 yılının ilk etkinliği olarak İstanbul Fatih Ali EMIRI Kültür Merkezinde Kanser konulu Panel gerçekleştirdik.Trabzon’umuzun yetiştirdiği değerli bilim adamlarından, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali AKYÜZ hocamızın yönetiminde düzenlediğimiz panelde, Prof Dr. Sümer YAMANER ve Prof. Dr. Esra Sağlam KAYTAN bildiri sundular.

18) YENİ ÇERNOBİLLER OLMASIN 26 Nisan 2011 Salı günü Çernobil Felaketinin 25. yıldönümü Nedeniyle Kadıköy İDO İskele Meydanında Çernobil’e ve Yeni Nükleer Tehlikelere karşı Duyarlı olmak için önemli bir basın açıklaması etkinliği gerçekleştirildi. 26 Nisan Salı günü saat 18.30 Kadıköy İDO İskele Meydanı’nda halkla buluşan Trabzon Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulları üyeleri ile Sağlık Komisyonu Başkanlığı yapılan basın açıklamasında; ÇERNOBİLİN KARADENİZE ETKİSİ YOKMUŞ.! Biz Kanserden ölüyoruz. Yetkililer Günü Kurtaracak Şov Amaçlı Açıklamalar Yapıyor. Genelgelere Hiç Riayet Edilmedi. Ölçüm Cihazları Karadeniz’e Çernobil Felaketinden 5 ay sonra gönderildi. Radyasyonlu Fındık ve Çay Halkımıza yedirildi, içirildi. Kanser olayında Çernobil’in karşısına Sigara dikiliyor. Onkoloji Hastaneleri Yapılıyor Fakat Yeterli Miktarda Uzman Personel ve Onkolog Yetiştirilemiyor. Kanser Konusunda Araştırmalar Yetersiz.! Bilim Adamlarına ve Siyasetçilere Sesleniyoruz… Avrupa ekonomik topluluğu 30 Mayıs 1986 gün ve 1707 sayılı karar ile 600 bekerel üzerindeki radyasyon taşıyan gıda maddelerinin kullanımını ve ticaretini yasaklamasına rağmen, yetkililerimiz verdikleri güvenceye uymayarak yurt dışına gönderilen gıdalar aşırı radyon taşıdıkları için ülkemize iade edildiler. Ne yazık ki iade edilen bu gıdalar iç piyasaya sürülerek öğrencilere, askerlere ve ülke genelinde halkımıza yedirildiler. Sesimize Kulak verin.. TBMM Kanser Araştırma Komisyonun Basına Yaptığı Açıklamaların Bilgi Ve Belgelerini İstiyoruz.. Denildi. 18) 1-7 NİSAN ULUSAL KANSER HAFTASINA HUTBE DESTEĞİ 14 Şubat 2012 tarihinde 1-7 Nisan ulusal kanser haftası nedeniyle diyanet işleri başkanlığından 5 Nisan cuma günü ülke genelindeki camilerimizde cuma günü okunan hutbenin konusunun kanser olması için girişimde bulunuldu ve uygulandı.

19) 1-7 NİSAN ULUSAL KANSER HAFTASI TOPLANTISI 10 Mart 2013 pazar günü İstanbul Topkapı Akgün Otelde hekimler toplantısı düzenlendi. Toplantıya İstanbul’da çeşitli kurumlarda görev yapan prof. Dr. Doçent ve Teknisyen hekimler ile sağlık görevlileri katıldılar. Konuşmacılarımız Toplum sağlığımızın yetkililerce yeteri kadar önemsenmediği ve yine yeterli koruyucu sağlık sistemi geliştirilmediği sonuç olarak da halk sağlığının korunamaması nedeniyle zamansız kayıplar yaşanıldığı anlatıldı.

Hüseyin AYAZ
TDF Genel Başkan Vekili
Sağlık Komisyonu Başkanı
SAĞLIK KOMİSYONU ÇALIŞMALARI