Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker

Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker

02/09/2016 0 Yazar: fatihkalemci

PROF. DR. MUSTAFA FEHMİ TÜRKER(Orman Yüksek Mühendisi-İşletmeci)
[email protected]
www.mustafafehmiturker.com.tr
1963’de Trabzon İli Çaykara İlçesi Soğanlı Köyü’nde doğdu. İlk (1974), orta(1977) ve Lise(1980) öğrenimini İstanbul İli Bakırköy İlçesindeki okullarda tamamladı. 1985’de İÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünü (1985) ilk altıda bitirdi. 1986’da KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Ekonomisi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 1987’de İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Ekonomisi Yüksek Lisans Programından mezun oldu. 1994’de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümünde başladığı ikinci lisans eğitimini 1998’de birincilikle bitirdi. 1987’de KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Orman Ekonomisi Bilim Dalında başladığı doktora eğitimini 1992’de tamamladı. Aynı yıl, Orman Ekonomisi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 1996’da Orman Ekonomisi bilim alanında üniversite doçenti unvanını kazandı. 2002’de profesörlüğe atandı.
Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) kapsamında KTÜ Bölgesel Yönlendirme Heyeti üyesi olarak çalıştı. 2000-2005’de Avrupa Ormancılık Enstitüsü (EFI)’nce yürütülen, desteklenen ve bitirilen Akdeniz Ülkeleri Orman Kaynakları Dışsallıkları (MEDFOREXs) adlı uluslararası projede Türkiye resmi üyesi olarak araştırmacı konumunda çalıştı. Proje kapsamında İspanya (iki kez) ile İtalya ve Fransa’da yapılan toplantılara katıldı. TÜBİTAK ve KTÜ tarafından desteklenen 15 adet projede, yönetici veya araştırmacı olarak görev aldı.
Bilimsel ilgi alanları olarak; Orman Kaynakları Ekonomisi ve İşletmeciliği, Pazarlama Yönetimi ve Orman Ürünleri Pazarlaması, Devlet Orman İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Çözümlemesi ve Yönetimi, Orman-Halk İlişkileri, Orman Köyleri ve Köylülerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Kalkındırılması, Odun Dışı (Organik) Orman Ürünleri Yönetimi ve İşletmeciliği, Ormancılık Teşkilatında Kültür, Ormancılıkta Katılım ve Paydaşlar Arasında Çatışma (İhtilaf) Yönetimi, Orman Kaynaklarında Dışsallıklar ve Toplam Ekonomik Değer Tayini ve Ormancılıkta Belgelendirme verilebilir.
1994-1995 ve 2005-2008’de KTÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevi ve 2005-2008 döneminde KTÜ Orman Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2008-2011 yılları arasında Orman Fakültesi dekanı olarak görev yaptığı, Artvin Çoruh Üniversitesi’nde, Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Orman Fakültesi Kurulu Başkanlığı, Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır.
Türk Dili ve Edebiyatı, Türk-İslam Tarihi, Medeniyetler, Kalkınma, Toplumbilim, Halkbilim, Uluslararası Örgüt ve İlişkiler, Seyahatnameler ve Şehir Yazıları alanlarında kitap okur. Anı-Portre Deneme ve yurtdışı seyahatlerine dair günlük yazıları kaleme aldı ve bir kısmını yayınladı. Tarihi Harita ve sanat değeri olan resimler ile çömlek, ahşap, bakır ve yünden yapılma eski zaman ev ve hayat eşyalarından oluşan bir birikimi de vardır.
TMMOB Orman Mühendisleri Odası ve Trabzonspor Derneği üyesidir. Evli ve Melik Ziya, Yunus Emre ve Alperen Emir adlarında 3 evlât sahibidir.