TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN GENEL KURULA ÇAĞRI

TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN GENEL KURULA ÇAĞRI

01/10/2021 0 Yazar: tsemre

Trabzon Dernekleri Federasyonu 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Ekim 2021 Pazar Günü Saat 15.00’de Federasyon Genel merkezimizde, aşağıdaki gündemle yapılacaktır, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 18 Aralık 2021 Cumartesi günü aynı adreste Saat 15:00’de çoğunluk aranmaksızın aynı gündemde yapılacaktır.

Tüm üye derneklerimize, delegelerimize duyurulur

Yönetim Kurulu
Adına
Genel Başkan
İsmail ŞATIROĞLU

Gündem;

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Başkanlık Divanının seçilmesi
 3. Divana Genel Kurul tutanaklarını imzalatma yetkisinin verilmesi,
 4. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 5. Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan’ın konuşması
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kesin hesaplar ve Denetim Kurulu Raporunun ayrı
  ayrı okunması,
 7. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin hesaplar ve Denetim Kurulu Raporunun ayrı
  ayrı görüşülmesi,
 8. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi
 9. Federasyonumuz Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılacak Değişikliklerin
  Görüşülmesi ve Oylanması
 10. Yeni dönem için Üye giriş ve aidatlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve
  oylanması,
 11. 2018-2021 Dönemi Çalışma Programı ve Tahmini Bütçesinin görüşülüp oylanması,
 12. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Danışma Kurulu Üyelerinin ve
  Konfederasyon Delegelerinin Asıl ve Yedek Üyelerin seçimlerinin yapılması,
 13. Dilek ve Temenniler
 14. Kapanış