sv

GENEL KURULA ÇAĞRI

08 Mayıs 2018 09:08

TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN
GENEL KURULA ÇAĞRI

Trabzon Dernekleri Federasyonu 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.05.2018 Pazar Günü
12:00’de Esentepe Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı No:38 Sultangazi/İstanbul
adresindeki  İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi Genel Merkezinde aşağıdaki gündemle
yapılacaktır, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 03.06.2018 Pazar Günü aynı adreste Saat
12:00’de çoğunluk aranmaksızın aynı gündemde yapılacaktır.  
Tüm üye derneklerimize, delegelerimize duyurulur

Yönetim Kurulu
Adına
Genel Başkan 
Mustafa Demir

Gündem;
1. Açılış ve Yoklama
2. Başkanlık Divanının seçilmesi
3. Divana Genel Kurul tutanaklarını imzalatma yetkisinin verilmesi,
4. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
5. Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan’ın konuşması
6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kesin hesaplar ve Denetim Kurulu Raporunun ayrı
ayrı okunması,
7. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin hesaplar ve Denetim Kurulu Raporunun ayrı
ayrı görüşülmesi,
8. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi
9. Federasyonumuz Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılacak Değişikliklerin
Görüşülmesi ve Oylanması
10. Yeni dönem için Üye giriş ve aidatlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve
oylanması,
11.  2018-2021 Dönemi Çalışma Programı ve Tahmini Bütçesinin görüşülüp oylanması,
12. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Danışma Kurulu Üyelerinin ve
Konfederasyon Delegelerinin Asıl ve Yedek Üyelerin seçimlerinin yapılması,
13. Dilek ve Temenniler
14. Kapanış

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.